blog image
5th October 2022

bÌa mẠ vÀng ĐẠi hỌc bÁch khoa

BÌA MẠ VÀNG KHOA CƠ KHÍ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

 

Trang bìa và trang lót

Bìa luận văn là bìa cứng, in màu xanh dương đậm (dark blue). Tùy theo tên đề tài dài hay ngắn mà cỡ chữ của tên đề tài có thể được chọn sao cho cân đối và đẹp. Phần gáy của luận văn, phía bên trái thì ghi tên đề tài LVTN, và phía bên phải thì ghi năm mà sinh viên nộp quyển luận văn (không phải năm vào trường). Tất cả các nội dung ở trang bìa dùng font size 14, ngọai trừ phần “TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC” ở phần bìa là dùng font size lớn hơn, ví dụ 20)

Nội dung của trang lót thì tương tự như nội dung phần bìa.

 

0969789124