blog image
2nd April 2020

giỚi thiỆu

Sơ lược về công ty

         Công ty được cấp giấy phép ngày 20/02/2020. Là một công ty trẻ, năng động, đội ngũ thành viên trẻ giàu đam mê, nhiệt huyết, khát khao rực lửa, đầy sức sáng tạo đã và đang đem lại niềm tin với khách hàng.

 

TẦM NHÌN – SỨ MẠNG

TẦM NHÌN

SỨ MẠNG

  • Định hình ngành in
  • Thay đổi phương thức vận hành
  • Áp dụng công nghệ số
  • Thay đổi tư duy sản phẩm
  • Hướng tới thân thiện với môi trường
  • Định hướng cho tương lai

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người là yếu tố tạo nên sự hùng mạnh đối với tương lai công ty

SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP – CỘNG ĐỒNG

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

          Mỗi một doanh nghiệp đều có một nét văn hoá riêng. VIGROUP có trách nhiệm chăm lo cho mỗi thành viên, lắng nghe tâm tư, ý kiến để cùng nhau phát triển. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng. VIGROUP là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao. Mỗi thành viên đều nhất quán quy tắc ứng xử. Vì một tư tưởng - văn hóa - suy nghĩ - tôn trọng quyền tự do nhưng kỷ luật.  

Muốn phát triển bền vững hãy tự do – sáng tạo – kỷ luật.

 

 

 

 

 

 

0969789124